Autoškola ChvátalAutoškola Chvátal - Kadaň - Chomutov - výuka skupin A, B, C, T, E, D, - profesní školení řidičů

Autoškola CHVÁTAL provádí výcvik na SKUPINY


AUTOŠKOLA CHVÁTAL CHOMUTOV

Autoškola Chomutov s.r.o. - Ing.Jan Chvátal - zakladatel nejdéle působící autoškoly na chomutovsku a to již od roku 1991 !!!!!

Sídlo autoškoly je v Chomutově , Březenecká 4808.Schválená učebna je v Kadani , Fibichova 1129.

Jejími jednateli jsou Ing. Jan Chvátal a Ing. Olga Chvátalová. V roce 2002 bylo  ministrem dopravy ČR  uděleno Ing.Janu Chvátalovi "Pověření k přezkoušení řidičů nákladních vozidel a vozidel s právem přednosti v jízdě".

V roce 2004 bylo ministrem dopravy ČR uděleno Ing.Olze Chvátalové "Pověření k přezkoušení řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě" .

Autoškola Chomutov s.r.o. provádí výuku a výcvik na všechny skupiny ! Provádíme přípravu na přezkoušení po zákazu řízení na všechny skupiny. POZOR - Přezkoušení po zákazu řízení provádíme pro občany z celé ČR.Je jedno , kde máte trvalý pobyt !

Závěrečné zkoušky probíhají v jednom dni a v naší učebně.

Autoškole Chomutov s.r.o. byla v roce 2008 udělena "Akreditace pro školící středisko řidičů". Na základě této akreditace je možné školit všechny řidiče skupiny "C,D,C1,C+E,D+E,D1".

Toto školící středisko provádí tyto druhy školení:

Vstupní školeni 

Vstupní školení pro získání "Průkazu profesní způsobilosti řidiče" je povinnen se zůčastnit každý řidič nákladních vozidel nad 3 500 kg a řidič autobusu od 9 osob (kromě řidiče) výše, který není držitelem platného "Průkazu profesní způsobilosti řidiče". Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku  a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. Základní rozsah školení je pro všechny řidiče 140 hodin (130 hodin výuky a 10 hodiny výcviku). Rozšířenému rozsahu školení v délce 280 hodin (260 hodin výuky a 20 hodin výcviku) je povinen se podrobit řidič skupin C a C+E do 21 let a řidič D a D+E do 23 let.  

Vstupní školení - zvláštní část výuky pro novou skupinu -rozšíření z "C" na "D" a naopak

Pro řidiče, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E a naopak, pořádáme zvláštní část výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění v délce 45 hodin (35 hodin výuky a 10 hodin výcviku). I toto školení je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. 

Pravidelná školení 

Pravidelného školení jsou povinni se zúčastnit držitelé platného "Průkazu profesní způsobilosti řidiče" v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení se dělí do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.  POZOR ! Na toto školení se musíte dostavit vždy před datem vydání Vašeho profesního průkazu! A to min. 14 dní předem se objednejte a vyplňte  přihlášku na školení/vyzvedněte v autoškole/

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Smyslem vstupního školení je získání výchozí kvalifikace odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky je získání a prohloubení znalostí.

Praktická část Vstupního školení je výcvik

Školení je prováděno v souladu s vyhláškou č. 156/2008 SB., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 SB., ve znění zákona č 478/2002 Sb., pro účely profesní způsobilosti řidičů podle § 47 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 374/2007 Sb.

Školení je povinen se účastnit řidič, který:

Po absolvování školení a po složení zkoušky získá uchazeč  průkaz profesní způsobilosti řidiče. Tento průkaz ho opravňuje řídit motorové vozidlo o hmotnosti nad 3,5 tuny. 

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ

Předmětem pravidelného  školení je  prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení je pouze teoretické, probíhá tedy formou výuky. 

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení a je doplněna o aktuální témata:

Školení je prováděno v souladu s vyhláškou č. 156/2008 SB., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 SB., ve znění zákona č 478/2002 Sb., pro účely profesní způsobilosti řidičů podle § 47 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 374/2007 Sb.

Na závěr školení uchazeč obdrží potvrzení o absolvovaném pravidelném školení.Na toto školení se musíte přihlásit min. 14 dní předem, protože Vás musíme nahlásit dle zákona na krajský úřad. Dále musíte respektovat datum vydání průkazu a školení musíte absolvovat před datem vydání tohoto průkazu.

Všechna uvedená školení probíhají v našich schválených učebnách v Chomutově, Kadani a na Klínovci - v exkluzivních protorách hotelu NÁSTUP.  

Školit můžeme i v Vašich odpovídajících protorách, které dáme ke schválení krajskému úřadu. 

AUTOŠKOLA CHOMUTOV s.r.o.- specializujeme se na povinné školení řidičů - tzv." referentů " a školení profesních řidičů skupiny "C, D, E"

  závěrečné zkoušky probíhají v Chomutově.

Jsme plátci DPH !

Pravidelná školení - tzv."35" hodin - pro ty , kteří profesák nikdy neměli a nebo jim propadl.Dle zákona toto školení bez zkoušek, pouze se zúčastníte 35 hodin školení na učebně.

AUTOŠKOLY ÚSTECKÝ KRAJ - B96 - Provádíme doplňkovou jízdu na B96- Chomutov, Kadaň

„Jsme tu pro Vás již více než 20 let

www.autoskola-chvatal.cz

602 791 791

Foxlea Design Foxlea Design & Autoškola Chvátal © 2009