Autoškola ChvátalAutoškola Chvátal - Kadaň - Chomutov - výuka skupin A, B, C, T, E, D, - profesní školení řidičů

Autoškola CHVÁTAL provádí výcvik na SKUPINY


ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Školení řidičů bezpečné jízdy

Školení se skládá z teoretické a praktické části. Teorie probíhá přímo v našich učebnách nebo ve Vašich odpovídajících prostorách, kde se účastníci seznámí s principy bezpečné a defenzivní jízdy.

Praktická část probíhá ve dvou etapách přímo v silničním provozu. Nejprve učitel předvede ukázkovou jízdu. Pak následuje samostatná jízda účastníka školení, kterou učitel zhodnotí, upozorní účastníka na případné chyby či nesprávné návyky a navrhne jejich změnu.

Toto školení je zaměřeno především na tato témata:

Pracovní režim posádek – tabulka /viz příloha/

Příklady konkrétních úrazů včetně úmrtí v souvislosti s pracovní činností řidičů – evidence inspekce bezpečnosti práce

Test z bezpečnosti práce při provozu a opravách motorových vozidel. Diskuze k problematickým otázkám.

Video: Desatero defenzivní jízdy. Krátký výlet do psychiky řidiče vč. testu. Jízda za ztížených podmínek a Nejčastější příčiny dopravních nehod.

Test ze zásad bezpečné jízdy

Diskuze

Video: Novinky v pravidlech provozu, Stručný průvodce dopravní nehodou

Test z pravidel provozu na PC

Diskuze k chybně zodpovězeným otázkám

Seznámení s funkcí bezpečnostních systémů ABS, EDS, ASR, MSR a ESP v kritických jízdních situacích a zkušební jízda uchazeče

„Jsme tu pro Vás již více než 20 let

www.autoskola-chvatal.cz

602 791 791

Foxlea Design Foxlea Design & Autoškola Chvátal © 2009